Våra villkor

Nedan följer våra villkor vid bokning av kurs och event hos oss. Dessa skickas även med bokningsbekräftelse.

Intresseanmälan till kurs/event

Intresseanmälan till kurser och events kan ske via vår hemsida, muntligen, via brev eller e-post. Vi återkommer inom kort till dig med information om kursen (datum, tider och pris) och du bes sedan bekräfta Anmälan. Därefter är sedan anmälan bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt kan du läsa mer om nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Kursens omfattning

I varje kursbeskrivning står det hur stor kursens omfattning är. En heldag motsvarar 7 timmar inklusive paus för lunch (ingår ej). I The Pastry Studios bekräftelse på gjord anmälan anges kursens längd i timmar.

Datum och starttid

Datum och starttid inkluderas i bekräftelsen. Start- & sluttid kan komma att ändras. Om så sker meddelas kursdeltagare i god tid.

Kursavgift och betalning

Kursavgift för respektive kurs finns angivet i The Pastry Studios kursutbud. För events ges offert vid förfrågan.I The Pastry Studios bekräftelse på gjord anmälan anges kursavgift för den kurs/det event som anmälan avser. Faktura med inbetalningskort, där avgiften och förfallodatum framgår, skickas före kursstart. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift.

Ingredienser och studiematerial

Samtliga ingredienser ingår i alla kurser och events om inte annat anges. Inget studiematerial krävs, recept ges på plats.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att The Pastry Studio har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/studiecirkel du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om studiecirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/studiecirkel tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före cirkel-/kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före cirkel-/kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande samma dag som cirkel-/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon utomstående part och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL)